Nivy 2018    28.7 - 04.8.2018 - Vsetín

 Týdenní pobyt pro děti, dorost i mládež : 

Stejně jako každý rok i letos se Opavští dorosťáci, mládežníci a jejich kamarádi, či přátelé můžou účastnit týdenního pobytu na chatě Nivy u Vsetína. Ubytování na rozlehlých pokojích, s celodenní stravou za 1850 Kč, což je cena celého pobytu, mimo kapesného. Můžete se těšit, chystáme společnou celotáborovou hru na biblické téma, písničky, hry, v krásné přrodě i dost času na relax. 

Pro více informací pište na marekprokes@gmail.com

Účastník pobytu

Informace a pokyny

- informace o ceně:

Cena pobytu je 1850,- Kč na účastníka. V ceně je ubytování
a jídlo 5x denně na 7 dní. Účastníkům je k dispozici celá chata
s veškerým komfortem. Informace o chatě viz: http://www.nivy.cz. Dále je zajištěn celotýdenní program, hry a odměny, včetně výletu. V ceně je také doprava do místa pobytu a zpět.

- Závazek zákonného zástupce:

Při předání účastníka odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte (dle §9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.

- Souhlas zákonného zástupce:

že se účastník zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím
ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je podmínkou pro účast na pobytu.

- Bere na vědomí:

že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře.

že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.

Zákonný zástupce
Osoba dosažitelná v době pobytu

Vyplňte jen v případě nedosažitelnosti zákonného zástupc

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec