Setkání věřících na biblickém vyučování

Každý čtvrtek od 18:00 hod. Toto setkání je prodlouženo o modlitební chvíli.

Biblické vyučování
Probíhá formou řečnických příspěvků bratří nebo sester.  Většinou se osvětluje předem vybraná část probírané biblické knihy. Improvizace, není vyloučena. Po vyučování pokračuje setkání modlitební chvílí, při které se společně přimlouváme za sborové nebo osobní záležitosti.