Je vyhlášena na každý den od 06:00 ráno a můžeme vyprosit Boží účast pro události našich životů.
    Při tomto setkání jsou věřícími předkládány konkrétní prosby Pánu Ježíši Kristu. Setkání trvá asi 1/2 hodiny. Témata se mění podle potřeb sboru a osobních potřeb spoluvěřících.

Jste zváni a můžete přijít a na kontaktní setkání, a to každou středu od 18:00 do cca 20:00 hod.
    V diskuzi bývají zodpovězeny veškeré otázky týkající se křesťanství, Nového života v Ježíši Kristu, anebo životních priorit a postojů.

 Například :

    • Jak se člověk stane křesťanem, jak se znovuzrodí?  
    • Proč rodinný život?
    • Jaká je úloha křesťana ve společnosti?
    • Jaký dopad může mít osobní víra na moje okolí?

Setkání vedou křesťané s dlouholetými zkušenostmi s kontaktní službou.

Koná se každý čtvrtek od 18:00 hod. Toto setkání je prodlouženo o modlitební chvíli.
     Probíhá formou řečnických příspěvků bratří. Většinou se osvětluje předem vybraná část probírané biblické knihy. Improvizace, není vyloučena. Po vyučování pokračuje setkání modlitební chvílí.

Každou neděli od 10:00 do 11:00 hod. probíhá evangelizační shromáždění pro širokou veřejnost.Nosnou část bohoslužby tvoří kázání místních sloužících bratří, nebo bratří kteří zavítají navštěvou. Mohou zaznívat osobní zkušenosti živé víry a Jednání Ježíše Krista v našich životech. Dále znějí písně k oslavě Pána Ježíše Krista a zástupné modlitby. Před evangelizační hodinou slavíme památku Páně.

Go to top
JSN Dona 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework