Jste zváni a můžete přijít a na kontaktní setkání, a to každou středu od 18:00 do cca 20:00 hod.
    V diskuzi bývají zodpovězeny veškeré otázky týkající se křesťanství, Nového života v Ježíši Kristu, anebo životních priorit a postojů.

 Například :

    • Jak se člověk stane křesťanem, jak se znovuzrodí?  
    • Proč rodinný život?
    • Jaká je úloha křesťana ve společnosti?
    • Jaký dopad může mít osobní víra na moje okolí?

Setkání vedou křesťané s dlouholetými zkušenostmi s kontaktní službou.