Koná se každý čtvrtek od 18:00 hod. Toto setkání je prodlouženo o modlitební chvíli.
     Probíhá formou řečnických příspěvků bratří. Většinou se osvětluje předem vybraná část probírané biblické knihy. Improvizace, není vyloučena. Po vyučování pokračuje setkání modlitební chvílí.