Každou neděli od 10:00 do 11:00 hod. probíhá evangelizační shromáždění pro širokou veřejnost.Nosnou část bohoslužby tvoří kázání místních sloužících bratří, nebo bratří kteří zavítají navštěvou. Mohou zaznívat osobní zkušenosti živé víry a Jednání Ježíše Krista v našich životech. Dále znějí písně k oslavě Pána Ježíše Krista a zástupné modlitby. Před evangelizační hodinou slavíme památku Páně.