Od začátku dějin se Bůh zjevoval lidem s cí­lem zachránit člověka pro věčný Život.
   Jednou z ví­ce forem tohoto zjevení­ je biblický text. Je to zpráva o Spáse - záchraně člověka. Je to pro nás jediné měří­tko učení­ i života.Bibli přijí­máme jako úplné a bezchybné Boží­ slovo, ve které nalézáme inspiraci pro životní styl. Ten spolu s Božím přispěním oběti Ježíše Krista a Jeho dílem k vykoupení člověka z moci hříchu vede ve skutečnosti k věčnému životu.
   Toto je potom náš základ, pro žití života na zemi s výhledem na věčnost strávenou v plné Boží přítomnosti.