Věří­me, že Ježí­š Kristus může dát životu každého člověka důvod a účel. Věří­me, že Bůh má pro každého člověka nějaký plán.
    Chceme budovat společenství­, kde se každý člověk bude cí­tit dobře. Důležitou roli pro nás hrají­ vztahy s Bohem, s našimi blí­zkými, s věří­cí­mi i nevěří­cí­mi lidmi.
    V těchto projevech našeho chování spatřujeme naplnění odkazu Ježíše Krista. V konání Ježíšova učení spatřujeme naději. Naději k věčnosti strávené s Ním.