Ranní modlitební chvíle

Je vyhlášena na každý den od 06:00 ráno a můžeme vyprosit Boží účast pro události našich životů.
Každodenní modlitební chvíle
Při tomto setkání jsou věřícími předkládány konkrétní prosby Pánu Ježíši Kristu. Setkání trvá asi 1/2 hodiny.
 Témata se mění podle potřeb sboru a osobních potřeb spoluvěřících. Předměty modliteb mohou být volné, předem dané.

Například :

      • Přímluvy za konkrétní nemocné osoby.
      • Přímluvy za lidi, které nám Bůh dal na starost.
      • Přímluvy za služby apod.