Co je naší nadějí

Věří­me, že Ježí­š Kristus může dát životu každého člověka důvod a účel.
 Co je naší nadějí
Věří­me, že Bůh má pro každého člověka nějaký plán. Chceme budovat společenství­, kde se každý člověk bude cí­tit přijatý. Důležitou roli pro nás hrají­ vztahy s Bohem, s našimi blí­zkými, s věří­cí­mi i nevěří­cí­mi lidmi.
V těchto projevech našeho chování spatřujeme naplnění odkazu Ježíše Krista. V konání Ježíšova učení spatřujeme naději. Naději k věčnosti strávené s Ním.